Konferencie, semináre, svadby a iné spoločenské udalosti

Pre uskutočnenie akcií veľkého formátu ( svadby, semináre, konferencie, zábavy, plesy a iné spoločenské udalosti) pribudla a bola uvedená do prevádzky v októbri 2014 nová budova „HUMNO“. V budove je k dispozícii veľká sála s ozvučením a premietacím zariadením, kuchyňa, bar, sklady a chladiaci box, sociálne zariadenie, klimatizácia. Všetky priestory umožňujú bezbariérový prístup.
Prevádzka „HUMNA“ je na objednávku.